ALTIN YUMURTA

Yarışma Senaryoları

HEDEFLER:

  • Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için en uygun yatırım aracı olduğunu ortaya koymak
  • Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğini göstermek
  • Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak
  • Yatırım fonu seçiminde hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek
  • Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak
  • Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak
  • Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak
  • Türkiye’de yatırım fonları evreni ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak

SENARYO:
Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için “Ersin Aktaş” isimli hayali bir karakter yaratıldı. Ersin’in hayatının farklı evrelerini temsil eden 21, 40 ve 65 yaşlarındaki koşul ve sınırlamalarını anlatan birbirleriyle bağlantılı üç senaryo yazıldı. Yarışmacının Ersin karakteriyle bu senaryolarda verilen detaylara uygun olarak yatırım yapması beklenirken yarışmacıya gerçek bir yatırım tecrübesi yaşatılması hedefleniyor. Gerçek hayattan deneyimlerle bezenen bu senaryo ile yatırımcıya doğru ve istikrarlı yatırımın ipuçları verilmek isteniyor.

Senaryolar: Agresif, Özgür ve Dengeli