ALTIN YUMURTA

Ödüller

  • * Toplam 66.000 TL tutar karşılığında (aylık ödüller nakit para, büyük ödüller yatırım fonu varlık dağılımı olarak) ödül verilecektir.
  • ** Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki birincilere 10.000 TL (On bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.
  • *** Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki ikincilerine 7.000 TL (Yedi bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.
  • Yarışma başlangıcından yarışmanın son tarihinden önceki aya kadar, her varlık dağılımı sınıfında ilgili ay itibarıyla ay sonlarında yüzde getirisi en üst sırada olan katılımcılara 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarı karşılığında nakit ödül verilecektir.